Sale

Love2 มินิบราวน์

  • $10.00
- 0%

f69bf5a520af4f2616b16b2afecb22fe_1569552083_4416.gif

คำอธิบาย

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 มม
  • กราฟฟิคขนาด 12.8mm
  • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  • ปริมาณน้ำ 38% / Hema
  • ประกอบด้วยเลนส์สี 1 ขวดต่อขวด