Sale

Romantea โรมบราวน์

  • $24.00
- 0%

คำอธิบาย

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.2 มม
  • กราฟฟิคขนาด 13.6mm
  • ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน
  • น้ำในปริมาณ 48% / Phosphorylcholine
  • ประกอบด้วยเลนส์สี 1 ชิ้นต่อแพ็คเกจ