Sale

Romantea Tokyo Grande Khaki Brown

  • $15.00
- 0%

โปรดตรวจสอบ!
หากคุณมีใบสั่งยาที่แตกต่างกันในแต่ละตาคุณจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์สองชิ้น
1. เลือกพลังงานด้านซ้าย -> เพิ่มลงในรถเข็น
2. เลือกพลังงานที่เหมาะสม -> หยิบลงในรถเข็น

คำอธิบาย

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5mm
  • กราฟฟิคขนาด 14.0 มม
  • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  • ปริมาณน้ำ 38% / Hema
  • ประกอบด้วยเลนส์ 2 สีต่อแพ็คเกจ